Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sở Nội vụ xin lỗi về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn
cms-publish-date 20/09/2021 | 09:17  | cms-view-count: 16957

Sở Nội vụ vừa gửi Thư xin lỗi đến Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông về việc giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn (Văn bản số 1331/SNV-TXL ngày 17/9/2021).

Văn bản ghi rõ: Ngày 22/4/2021, Sở Nội vụ nhận được hồ sơ của Hội Chữ thập đỏ tỉnh về việc đề nghị cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông (hồ sơ do Trung tâm Hành chính công chuyển về Sở Nội vụ).

Theo quy định thì thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ Quỹ là 40 ngày làm việc. Do đó, ngày 21/6/2021, kết quả thủ tục phải được trả cho người/đơn vị nộp hồ sơ.

Ngày 20/5/2021 (18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ), Sở Nội vụ có Tờ trình số 381/TTr-SNV về việc đề nghị UBND tỉnh cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông.

Ngày 03/6/2021 (10 ngày làm việc), UBND tỉnh ban hành Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Hoạt động Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Nông và gửi đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Tuy nhiên đến ngày 27/7/2021, Sở Nội vụ mới thực hiện trả kết quả trên hệ thống một cửa điện tử tỉnh Đắk Nông, nên dẫn đến tình trạng giải quyết hồ sơ bị báo trễ hạn như trên hệ thống dẫn đến chậm trễ trong việc xử lý thủ tục hành chính cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ.

Với tư cách là cơ quan tham mưu chuyên ngành về lĩnh vực quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Sở Nội vụ chân thành xin lỗi Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

H.M