Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV (2020-2025)
cms-publish-date 25/09/2020 | 03:49  | cms-view-count: 35923

Ngày 25/9/2020, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV (2020 - 2025). Tham dự Đại hội có các đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Điểu Xuân Hùng – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí là Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các bà mẹ Việt Nam anh hùng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thị xã và hơn 250 đại biểu chính thức, đại diện cho những tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong Phong trào Thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Đại Hội

 

Tham dự còn có đồng chí Lê Văn Vũ - Vụ trưởng Vụ địa phương, Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng các tỉnh Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, Bình Phước và TP. Hồ Chí Minh đến dự, chung vui cùng tỉnh Đắk Nông.
 
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất", "Càng khó khăn càng phải thi đua", trong 5 năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh luôn quan tâm đặc biệt đến công tác thi đua, khen thưởng. Với tinh thần "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", các phong trào thi đua yêu nước đã phát động rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần cổ vũ, động viên nhân dân hăng hái thi đua, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Các cá nhân điển hình tiên tiến giao lưu tại Đại hội

 

Kết quả đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước trên lĩnh vực kinh tế: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 8,02%. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn ước đạt 6,15%. Quy mô nền kinh tế tăng 1,34 lần so với đầu giai đoạn. Tăng trưởng bình quân khu vực nông nghiệp đạt 4,52%. Quy mô khu vực công nghiệp tăng 1,78 lần, tốc độ bình quân đạt 12,22%/năm, đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế. GRDP bình quân đầu người tăng từ 41,28 triệu đồng từ năm 2016 lên 48,84 triệu đồng vào năm 2020, thoát khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp. Các ngành dịch vụ nông nghiệp phát triển rộng khắp, tốc độ tăng trưởng khoảng 6%/năm, đóng góp 2,3% giá trị ngành. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt hơn 71 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 96% kế hoạch đề ra, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 6,5%/năm. Kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2016 - 2020 đạt 5.132 triệu USD, đạt 118,77% kế hoạch đề ra. Kim ngạch nhập khẩu giai đoạn đạt 1.150 triệu USD, đạt 173% kế hoạch đề ra.
 
Kết quả, chỉ tiêu giảm nghèo của tỉnh đến năm 2020: Bình quân hàng năm giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% và hộ cận nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 5% trờ lên. Riêng các huyện, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao giảm từ 4-5%/năm. Phấn đấu đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh còn dưới 7%. Đến cuối năm 2019, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 17.128 hộ, chiếm tỷ lệ 10,52% trên tổng số hộ toàn tỉnh (giảm 2,99% so với năm 2018), trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 24,15% (giảm 5,99% so với năm 2018), tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ là 31,59% (giảm 6,98% so với năm 2018).
 
Các phong trào thi đua trên lĩnh vực văn hóa - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Các phong trào ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng nên văn hóa đậm đà bản sắc đân tộc, khơi dậy sức sáng tạo trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giữ gìn và bảo tồn các giá trị vân hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Các Đại biểu tham dự Đại hội

 

Với những những thành tích đạt được, 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh có 01 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập; 07 tập thể và 49 cá nhân được trao, tặng Huân chương Lao động các hạng; 23 cá nhân được trao, tặng Huân, Huy chương kháng chiến; Danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho 19 cá nhân; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 04 cá nhân; Cờ thi đua cùa Chính phủ cho 34 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 11 tập thể và 41 cá nhân.
 
Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 209 tập thể; Tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 916 tập thể; Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 341 cá nhân; Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1.227 tập thể, 2.790 cá nhân.
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất mục tiêu giai đoạn 2020-2025 là phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng phải phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, sự vào cuộc của cả hộ thống chính trị. Phong trào thi đua trở thành động lực to lớn, góp phần vào quá trình phát triển kinh tế  - xã hội của địa phương, phấn đấu đưaa tỉnh Đắk Nông phát triển cơ bản đạt mức trung bình so với cả nước vào năm 2025. Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy niềm tin, ý chí, khát vọng vươn lên của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, kỷ cương, phát triển nhanh và bền vững; giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đời sổng vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên; tiếp tục giữ vững mối quan hệ đối ngoại, hợp tác hữu nghị tốt đẹp với các tỉnh bạn và tỉnh Mondukiri - Vương quốc Campuchia. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Nâng cao hoạt động hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị.
Đ/c Lê Diễn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Diễn đã biểu dương những kết quả mà toàn tỉnh đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, để đạt kết quả cao hơn, toàn tỉnh cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm hơn nữa, kịp thời khắc phục những hạn chế, nhân rộng những điển hình tiên tiến, phát huy phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội đảng các cấp đề ra. Người đứng đầu nêu cao vai trò chỉ đạo và thực hiện phong trào và biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến.
 
Đại hội cử đoàn đại biểu gồm 12 cá nhân tiêu biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, dự kiến được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào tháng 12 tới.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Diễn trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Ba cho 1 tập thể và 9 cá nhân

 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lê Diễn đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì và Ba cho 1 tập thể và 9 cá nhân. Đồng chí Nguyễn Bốn trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 11 tập thể; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 cá nhân và 2 hộ gia đình có nhiều thành tích xuất sác trong Phong trào Thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015 -2020.
 
UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 253 tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2015 -2020.
Đ/c Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 11 tập thể
Đ/c Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 9 cá nhân và 2 hộ gia đình

 

Đ/c Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát động thi đua giai đoạn 2020 - 2025

 

Tấn Lê