Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 5072/UBND-NN
Issuing date 13/09/2017
Published time 13/09/2017
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Công văn về việc giải quyết đơn kêu cứu khẩn cấp của Công ty TNHH Hoàng Ba

Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Công văn
File attach