Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 50/TB-UBND
Issuing date 25/04/2017
Published time 25/04/2017
Signer Ngô Xuân Lộc
Subject

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng tại buổi tiếp Công dân đối với ông Nguyễn Văn Sơn, K’ Krang, Vương Thị Tuyết, Lương Văn Ngọc đại diện cho 84 hộ dân, thường trú tại thôn 1 và 2 xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Thông báo
File attach