Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 5562/UBND-NN
Issuing date 06/10/2017
Published time 06/10/2017
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Công văn về việc xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần sản xuất chế biến nông lâm sản dược liệu sạch Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach