Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 5563/UBND-NN
Issuing date 06/10/2017
Published time 06/10/2017
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Công văn về việc xử lý những khó khăn, vướng mắc tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach