Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 1797/QĐ-UBND
Issuing date 08/11/2017
Published time 08/11/2017
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Vũ Xuân Mai (Lần hai)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach