Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 6301/UBND-TCD
Issuing date 08/11/2017
Published time 08/11/2017
Signer Trần Văn Diêu
Subject

Công văn về việc giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach