Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 6420/UBND-TCD
Issuing date 14/11/2017
Published time 14/11/2017
Signer Trần Văn Diêu
Subject

Công văn về việc giải quyết, trả lời kiến nghị,phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa III , nhiệm kỳ 2016 - 2021

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach