Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 6818/UBND-NN
Issuing date 01/12/2017
Published time 01/12/2017
Signer Trần Văn Diêu
Subject

Công văn về việc giải quyết kiến nghị của hộ ông Lê Đình Giáp (Phường Nghĩa Tân, TX Gia Nghĩa)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach