Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 7066/UBND-TCD
Issuing date 14/12/2017
Published time 14/12/2017
Signer Trần Văn Diêu
Subject

Công văn về việc giải quyết đơn khiếu nại của công dân Lê Thị Hường

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach