Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 2036/QĐ-UBND
Issuing date 25/12/2017
Published time 15/12/2017
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Quyết định về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach