Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 07/TB-UBND
Issuing date 10/01/2018
Published time 10/01/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với bà Lê Thị Hường

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Thông báo
File attach