Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 145/TB-UBND
Issuing date 25/12/2017
Published time 25/12/2017
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai đối với bà Phan Thị Hợi

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Thông báo
File attach