Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 376/QĐ-UBND
Issuing date 19/03/2018
Published time 19/03/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Quyết định về việc thụ lý giải quyết tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo đối với ông Đào Xuân Chung

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach