Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 382/QĐ-UBND
Issuing date 20/03/2018
Published time 20/03/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Võ Ngọc Sơn (lần hai)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach