Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 18/TB-UBND
Issuing date 31/01/2018
Published time 31/01/2018
Signer Trần Văn Diêu
Subject Hoãn tiếp công dân
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Thông báo
File attach