Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 33/TB-UBND
Issuing date 20/03/2018
Published time 20/03/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject Thông báo thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 đối với bà Dương Thị Lùn
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Thông báo
File attach