Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 337/STNMT-PCCS
Issuing date 16/03/2017
Published time 16/03/2017
Signer Nguyễn Văn Hiệp
Subject Xử lý nội dung kiến nghị của công dân về giá đất tái định cư trục đường số 5 dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư 23 ha thuộc quy hoạch khu Đông Nam thị xã Gia Nghĩa (đợt 2)
Agencies issued Sở Tài nguyên và Môi trường
Legislation type Công văn
File attach