Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 118/SNV-XDCQ
Issuing date 14/02/2017
Published time 14/02/2017
Signer Lê Quy
Subject Trả lời đơn hỏi về việc thực hiện chế độ chính sách của ông Nông Lâm Khiên, thôn 3, xã Cư Knia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.
Agencies issued Sở Nội vụ
Legislation type Công văn
File attach