Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 272/BC-UBND
Issuing date 19/10/2016
Published time 19/10/2016
Signer Thị H'Nhó
Subject Kết quả giải quyết đơn kiến nghị của các tiểu thương chợ Kiến Đức của UBND huyện Đăk Lấp
Agencies issued Khác
Legislation type Báo cáo
File attach