Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 774/QĐ-UBND
Issuing date 24/05/2018
Published time 24/05/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject Giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Ngọc Cẩm trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (lần đầu)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach