Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 845/QĐ-UBND
Issuing date 05/06/2018
Published time 05/06/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Thanh Sơn, trú tại thôn 3, xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (lần đầu)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach