Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 846/QĐ-UBND
Issuing date 05/06/2018
Published time 05/06/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thi, trú tại suối Đắk Ngo, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông (lần đầu)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach