Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 520/TB-VPUBND
Issuing date 01/08/2016
Published time 01/08/2016
Signer Trần Văn Diêu
Subject

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn tại buổi làm việc với bà Phan Thị Lĩnh

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Thông báo
File attach