Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 849/QĐ-UBND
Issuing date 05/06/2018
Published time 05/06/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Điểu Đết, trú tại thôn Đắk La, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước (lần đầu)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach