Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 852/QĐ-UBND
Issuing date 05/06/2018
Published time 05/06/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đức, trú tại thôn 4, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông (lần đầu)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach