Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 853/QĐ-UBND
Issuing date 05/06/2018
Published time 05/06/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Quyền, trú tại thôn Tân Phú, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach