Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 2449/UBND-NC
Issuing date 31/05/2016
Published time 31/05/2016
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Trả lời đơn khiếu nại của ông Vũ Đức Chế

 

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Thông báo
File attach