Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 526/TB-VPUBND
Issuing date 23/05/2018
Published time 23/05/2018
Signer Trần Văn Diêu
Subject

Kết luận của ông Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 23/5/2018 (tiếp bà Phạm Thị Thành, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song)

Agencies issued Văn phòng UBND tỉnh
Legislation type Thông báo
File attach