Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 76/TB-UBND
Issuing date 23/07/2018
Published time 23/07/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Lương Xuân Hòa (Cư Jút, Đắk Nông)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Thông báo
File attach