Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 1233/QĐ-UBND
Issuing date 09/08/2018
Published time 09/08/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hường (lần hai)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach