Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 892/QĐ-UBND
Issuing date 17/06/2019
Published time 17/06/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach