Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 521/BC-UBND
Issuing date 09/10/2019
Published time 10/10/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Báo cáo
File attach