Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 611/BC-UBND
Issuing date 05/12/2019
Published time 05/12/2019
Signer Nguyễn Bốn
Subject Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị của cử tri
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Báo cáo
File attach