Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 1863/UBND-NN
Issuing date 14/04/2017
Published time 14/04/2017
Signer Trần Xuân Hải
Subject

Công văn về việc xử lý vướng mắc tại Trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Công văn
File attach