Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 627/SCT-QLTM
Issuing date 16/05/2017
Published time 16/05/2017
Signer Bùi Huy Thành
Subject

Trả lời những nội dung kiến nghị, phản ánh  của các hộ tiểu thương chợ Kiến Đức

Agencies issued Khác
Legislation type Công văn
File attach