Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 923/QĐ-UBND
Issuing date 01/06/2017
Published time 01/06/2017
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Sỹ Thinh (Lần hai)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach