Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
5373/UBND-TCD Giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri 28/11/2019 Trần Văn Diêu
5746/UBND-TCD Xử lý đơn của công dân do Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đến 27/11/2019 Trần Văn Diêu
5743/UBND-TCD Xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Bê 27/11/2019 Trần Văn Diêu
5735/UBND-TCD Giải quyết đơn của công dân 26/11/2019 Trần Văn Diêu
127/VPUBND-TCD Phiếu chuyển đơn của ông Phạm Hùng Quang 19/11/2019 Trần Văn Diêu
5592/UBND-TCD Xử lý nội dung đơn kiến nghị của công dân 19/11/2019 Trần Văn Diêu
5509/UBND-TCD Báo cáo kết quả giải quyết đơn của công dân 18/11/2019 Trần Văn Diêu
5252/UBND-TCD Giải quyết nội dung kiến nghị của công dân 07/11/2019 Trần Văn Diêu
5254/UBND-TCD Xử lý nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 01/11/2019 Trần Văn Diêu
5103/UBND-TCD Giải quyết đơn của công dân 25/10/2019 Trần Văn Diêu
5036/UBND-TCD Báo cáo giải quyết đơn của công dân 22/10/2019 Trần Văn Diêu
4943/UBND-TCD Giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri 16/10/2019 Trần Văn Diêu
521/BC-UBND Báo cáo tổng hợp kết quả trả lời kiến nghị, phản ánh của cử tri 09/10/2019 Nguyễn Bốn
892/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 17/06/2019 Nguyễn Bốn
332/TB-VPUBND Thông báo Kết luận của ông Nguyễn Bốn - Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi tiếp công dân ngày 23/4/2019 04/05/2019 Nguyễn Bốn
52/TB-ĐĐBQH

Thông báo nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương

21/12/2018 Võ Đình Tín
1865/QĐ-UBND Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Hợi (lần 2) 22/11/2018 Trương Thanh Tùng
1776/QĐ-UBND Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại đối với bà Dương Thị Lùn, trú tại thôn Phú Xuân, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô 08/11/2018 Trương Thanh Tùng
4750/UBND-KTKH Công văn về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp tại buổi Cà phê doanh nhân ngày 20/9/2018 24/09/2018 Phạm Ngọc Tuyển
1233/QĐ-UBND

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hường (lần hai)

09/08/2018 Trương Thanh Tùng