Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 858/QĐ-UBND
Issuing date 05/06/2018
Published time 05/06/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chi Trú tại thôn Tân An, xã Đắk R’Moan, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Lần đầu)

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach