Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 881/QĐ-UBND
Issuing date 08/06/2018
Published time 08/06/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject

Quyết định về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Quốc Dũng

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach