Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 1146/QĐ-UBND
Issuing date 25/07/2018
Published time 25/07/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Quyết định về việc thành lập Tổ giúp việc cho UBND tỉnh giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh phức tạp, tồn đọng, kéo dài trên địa bàn tỉnh

Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach