Kết quả GQ,TL đơn thư

Legislation code 1865/QĐ-UBND
Issuing date 22/11/2018
Published time 22/11/2018
Signer Trương Thanh Tùng
Subject Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Hợi (lần 2)
Agencies issued UBND tỉnh Đắk Nông
Legislation type Quyết định
File attach