KHU - CỤM CÔNG NGHIỆP

Lưu đồ thực hiện đầu tư cấp điện cho khách hàng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp

cms-publish-date 05/10/2020 | 04:00 PM  | cms-view-count: 11535
Thông báo của Công ty Điện lực Đắk Nông (ĐNoPC) về Lưu đồ thực hiện đầu tư cấp điện cho khách hàng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông