Legislation code 131/QĐ-UBND
Issuing date 23/01/2013
Published time 23/01/2013
Signer Lê Diễn
Subject

 

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đắk Mâm đến năm 2030, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation