Legislation code 1065/QĐ-UBND
Issuing date 16/07/2015
Published time 16/07/2015
Signer Nguyễn Bốn
Subject

Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Quảng Khê đến năm 2025, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation