Legislation code 1122/QĐ-UBND
Issuing date 20/07/2018
Published time 20/07/2018
Signer Nguyễn Bốn,Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất công bố lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018 (đợt 2)
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation