QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 1271/QĐ-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 UBND tỉnh 18/08/2021 Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh
2 1255/QĐ-UBND  Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên UBND tỉnh 17/08/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
3 340/KH-UBND Kế hoạch phòng, chống và loại trừ bệnh Sốt rét tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 UBND tỉnh 10/05/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
4 316/KH-UBND Kế hoạch thực hiện Chương trình Chăm sóc sức khỏe Người cao tuổi đến năm 2030 tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 29/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 175/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 06/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 176/KH-UBND Kế hoạch triển khai “Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 06/04/2021 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7 62/KH-UBND Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025 UBND tỉnh 03/02/2021 Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch UBND tỉnh
8 131/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 UBND tỉnh 25/01/2021 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
9 1957/KH-UBND Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021 UBND tỉnh 28/12/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
10 707/KH-UBND Kế hoạch triển khai kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 08/12/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
11 1418/QĐ-UBND Kế hoạch phân bổ, cấp phát gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho Nhân dân bị ảnh hưởng do nắng nóng, hạn hán trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 22/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
12 1398/QĐ-UBND Điều chỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 865/QĐ-BCĐ ngày 11/6/2020 của Ban chỉ đạo Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao UBND tỉnh 18/09/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
13 1362/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy UBND tỉnh 10/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
14 1356/QĐ-UBND Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 09/09/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
15 473/BC-UBND Kế hoạch thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 07/09/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
16 1129/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2020 UBND tỉnh 03/08/2020 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
17 1100/QĐ-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 29/07/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
18 379/QĐ-UBND

Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Đắk Nông năm 2020

 

UBND tỉnh 16/07/2020 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
19 591/QĐ-UBND Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2020
triển khai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
UBND tỉnh 28/04/2020 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 199KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia phòng, chống bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản và các bệnh không lây nhiễm khác đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 21/04/2020 Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh