Doanh nghiệp chủ động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

cms-publish-date 11/04/2019 | 09:41 AM  | cms-view-count: 1012
Cùng với sự vào cuộc của các cấp, ngành, thời gian qua, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cũng đã và đang chủ động hơn trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019

cms-publish-date 30/03/2019 | 03:27 PM  | cms-view-count: 761
Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 9266/KH-BCT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019, với chủ đề  là "Kinh doanh...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

cms-publish-date 30/03/2019 | 09:45 AM  | cms-view-count: 1260
Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt...

Kế hoạch Tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019

cms-publish-date 25/02/2019 | 03:32 PM  | cms-view-count: 1624
Ngày 21/2, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019 với chủ đề:   "Kinh doanh lành mạnh – tiêu dùng bền vững". Mục đích nhằm tuyên truyền,...