Bộ Công Thương ban hành kế hoạch hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019
cms-publish-date 30/03/2019 | 03:27  | cms-view-count: 1528

Ngày 14 tháng 11 năm 2018, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 9266/KH-BCT về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2019, với chủ đề  là "Kinh doanh lành mạnh - Tiêu dùng bền vững".

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng sẽ được tổ chức thường xuyên, liên tục, tạo nền tảng, cơ sở cho các hoạt động trong tháng cao điểm - tháng 3 năm 2019 và tiếp tục kéo dài trong tháng 4, tháng 5 năm 2019 trên phạm vi cả nước. Đồng thời, vào các dịp Lễ, Tết, các khoảng thời gian khác trong năm, các đơn vị liên quan được khuyến khích triển khai các hoạt động phù hợp nhằm phát huy kết quả, giá trị đạt được qua việc thực hiện các hoạt động trong dịp tháng 3, từ đó góp phần đưa việc thực hiện các hoạt động bảo vệ người tiêu dùng thành hoạt động mang tính thường xuyên, liên tục trong các khoảng thời gian khác trong năm.

Để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm trong việc thực hiện, Kế hoạch nêu rõ và khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực của xã hội theo quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng.

Song Nguyên